ODAŞ Gönüllülük Çalışmalarımızla Para Dergisi'ndeyiz!

ODAŞ İnsan ve Kültür Politikası Para Dergisi'nde

ODAŞ People Gönüllüleri ile topluma katkı sağlıyoruz. ODAŞ İnsan ve Kültür Direktörümüz İnci Uğurlu Arıkan, ODAŞ’ın gönüllülük kültürünü Para Dergisi’ne anlattı. Birlikte daha güçlüyüz!

Kurum kültüründe çalışma ortamını destekleyen projeler arasında gönüllülük faaliyetleri büyük önem taşıyor. Odaş olarak çalışanları toplumsal fayda odaklı projelerde yer almaya teşvik ederek çalışma kültürüne katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda hem çalışanların farklı yeteneklerini keşfediyor hem de bu yetenekleri gönüllülük deneyimiyle pekiştirmelerini destekliyoruz. ODAŞ People Gönüllüleri, sosyal etki odaklı kurum içi projeler geliştiriyor, sivil toplum kuruluşlarının projelerine dahil olabiliyorlar. Bu kapsamda Odaş olarak geçtiğimiz yıl içinde Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile Mavi Kapak Toplama, TEMA ile Su Gönüllüsü Olma, 45. İstanbul Maratonu ile Tohum Otizm Vakfı adına koşu; Türkiye Alzheimer Derneği için online olarak da katılım sağlanabilen "Bana Bir Hikaye Anlat" ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği için "Betimleme Atölyesi" gibi projelere dahil olduk. Bir yıl içinde bu projelerde yaklaşık 138 gönüllülük saatine ulaştık.

2023'te meydana gelen 6 Şubat depremlerinde de 100 tahlisiye uzmanı madenci arkadaşımızı bölgeye yönlendirdik. 30 tahlisiye uzmanı madencimiz Afşin Kahramanmaraş'ta ve 70 tahlisiye uzmanı madencimiz ise Hatay'daki çalışmalara katıldı. Gönüllülük kültürünü teşvik eden yapıya sahip bir şirket olarak, çalışma arkadaşlarımızın katıldıkları projelerde sağladıkları manevi tatminin işlerine, çevrelerine olumlu katkılarını gözlemliyoruz. Beraber proje yürüttükleri takımlarla geliştirdikleri sosyal bağlar ve motivasyonlarındaki artışın iş performansına pozitif yansımaları olduğunu biliyoruz. Üstelik bu projelerle sağlanan başarılar, hedeflere ulaşma konusundaki azimlerini de tetikliyor. Motivasyonu artıran bu tür gönüllülük projeleri pozitif çalışma kültürüne de katkı sağlayarak bize mutlu çalışanlar olarak geri dönüyor.