Kurumsal Yönetim

Odaş Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir.