Kariyer

Dinamik ve çevik bir çalışma ortamı ile
kariyerinizde bir adım önde olun

İşe
Alım

ODAŞ için organizasyona katkı sağlayacak doğru eşleşmeyi sağlayabilmek ve adayların niteliklerini, yeteneklerini, uzmanlıklarını doğru değerlendirebilmek için farklı işe alım araçlarından yararlanıyoruz. Bu doğrultuda; işe alım sürecinde her adayın olumlu bir tecrübe yaşaması, işe alım sürecindeki en önemli amaçlarımızdandır.

Sürdürülebilir başarımızı destekleyen en önemli gücün “insan kaynağı” olduğu bilinciyle, işe alım sürecinden başlayarak tüm uygulamalarımızı çalışanlarımızın potansiyelini ortaya koyacak ve kariyer gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlamaya devam ediyoruz.

Kariyer
Yönetimi

ODAŞ olarak, çalışanlarımızın güvenli ve rahat bir ortamda çalışmasını sağlama sorumluluğunu üstleniyoruz. Çalışanlarımızın yaşam ve çalışma koşullarını sürekli iyileştirmeye, profesyonel gelişimleri ve kariyer gelişimleri için fırsatlar yaratmaya odaklanıyoruz.

ODAŞ’ ta görev alan çalışanların yetenekleri, bilgi, beceri ve ilgi alanları doğrultusuna kariyer planlanmalarını oluştururken terfi, transfer, görevlendirme ve rotasyon süreçlerini işletiyoruz.

Performans
Yönetimi

Şirket hedeflerimizi, önceliklerimizi, kurumsal yetkinliklerimizi performans yönetim sistemi vasıtasıyla tüm çalışanlarımız ile paylaşıyoruz. OKR metodolojisi ile yürüttüğümüz performans sistemimiz ile bireysel hedefler yerine takım hedeflerine odaklandığımız, şeffaf ve esnek bir şekilde ele aldığımız hedeflerimiz sayesinde her bir çalışanın başarımıza ortak olmasını sağlıyoruz.

Çalışanların neyi yapacağı kadar nasıl bir tutum ve davranış sergileyerek yapacağı da önemsendiğinden; kurumsal yetkinliklerimizi değerlendirerek nihai performans sonucuna etki etmesini sağlıyoruz.

Hedefler belirlenirken, takip edilirken ve değerlendirilirken etkin bir iletişim kurmaktayız. Her alanda oluşturduğumuz geri bildirimi kültürü ile performans yönetim sisteminin etkinliğini arttırmaktayız. Performans değerlendirme sonuçlarını; çalışan gelişim planlamaları, eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları, şirket için terfi/rotasyon kararları gibi birçok alana girdi sağlayacak şekilde kullanmaktayız.

Öğrenme ve
Gelişim

Tüm çalışanların teknik ve davranışsal gelişimlerini öncelikli konular arasında görmekteyiz. Yeni görevlendirmeler, atamalar, performans yönetim sistemi çıktıları, yapılan işlerle ilgili mesleki, sektörel, teknolojik gelişmeler, şirketin gelecek planları ve hedefleri gibi birçok faktör çalışanın gelişim ihtiyacını tetikler. Biz de öğrenme ve gelişim planlamalarını tüm bu faktörleri dikkate alınarak, kişinin en çok fayda sağlayabileceği şekilde yapmaktayız.

Kurumsal eğitimler; şirket genelinde ya da belirli gruplar özelinde planlanan eğitimleri içerir. Bu eğitimler zorunlu olabileceği gibi şirket gereksinimleri doğrultusunda organize edilen eğitimler de olabilmektedir.

Bireysel eğitimler; çalışanların mesleki uzmanlıklarını ve yetkinliklerini geliştirebilecekleri bireysel gelişim taleplerini içerir.

Gelişim Programları; ODAŞ grubunda görev almakta olan belirli bir grup çalışanın, hedeflenen yetenek ve becerilere ulaşabilmesi, sürdürülebilir örgütsel gelişimin yaratılabilmesi adına, farklı konu başlıklarında kurgulanan programlardır.

Ücret ve Yan
Haklar

Ücret çalışmalarında, farklı iş kollarına ait pozisyonları değerlendirirken, alanında uzman bağımsız danışmanlık şirketlerinin araştırma ve çalışmalarından yararlanmaktayız. Bu doğrultuda yapılan düzenli piyasa analizlerini kullanarak adil ve piyasayla rekabet edebilir bir ücret & yan haklar politikası uygulamaktayız.

İç
İletişim

Temel hedeflerimizden biri de genç ve dinamik çalışanlarımız ile açık, etkin iletişim esaslı, ortak bir dil oluşturmaktır. Bu ortak dili şeffaf paylaşımlar ile herkesin kendini rahat ifade edebildiği iletişim platformu ile sağlamaktayız. Bu sayede yenilikçi ve farklı fikirlerin üretimi hızlanmakta, organizasyona katkı sağlayacak çözümlere daha kolay ulaşılmaktayız.

Çalışanlarımızın
Hikayelerini Keşfedin

Açık Pozisyonlar

Açık Pozisyonlar İçin Tıklayınız