Karne Heyecanını Satrançla Taçlandırdık!

Çan2 Termik Santralimizin desteğiyle o düzenlediğimiz özel satranç turnuvasında zekânın ve stratejinin zaferini kutluyoruz!

#ODAŞSatrançTurnuvası #ZekaOyunları